Algemene voorwaarden

Stichting Fladderen Houten, Algemene Voorwaarden - mei 2023

Verantwoordelijkheid

Zodra ouders/verzorgers hun kinderen overdragen aan de locatieleiding, vallen zij onder de verantwoordelijkheid van Fladderen. Kinderen zijn een kwartier voor de start van de activiteiten welkom (inloopkwartier). Let op: tijdens de gezamenlijke opening en sluiting op het Rond zijn ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Deelname aan Fladderen is voor eigen risico.

Verzekering

Stichting Fladderen heeft via de gemeente Houten een verzekering voor alle vrijwilligers. Hier vallen ook de groepsbegeleiders onder. Elke vrijwilliger blijft verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Veiligheid Fladderen vindt veiligheid belangrijk. Samen met onder andere de gemeente doen wij er alles aan om risico’s uit te sluiten en onveilige situaties aan te pakken. Op fladderen.nl vermelden wij welke maatregelen wij allemaal nemen.

De vrijwilligers van Fladderen zetten zich in om de Fladderweek veilig te houden. Tijdens Fladderen zijn de kinderen verzekerd. De activiteiten van Fladderen zijn goedgekeurd door de gemeente Houten via de evenementenvergunning. Bij calamiteiten (ontruiming, brand) werken wij volgens een voor iedere locatie gespecificeerd calamiteitenplan.

Ook aan de sociale veiligheid is gedacht. De leiding van de kampgroepen heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op alle locaties werken wij volgens het vier ogen principe en stellen vrijwilligers zich controleerbaar op.

Kosten en betaling

Deelname aan Fladderen kost €17,50 . Hiervoor krijgen de kinderen eten, drinken en tussendoortjes. Ook de overnachtingen en het eten op de kampen zijn inbegrepen. Vrijwilligers en groepsbegeleiders betalen niets en natuurlijk voorzien wij hen ook van eten en drinken. Met het digitaal inschrijven van uw kind(eren) geeft u toestemming om de deelnamekosten van uw rekening af te schrijven, dit zal alleen gebeuren wanneer uw kind is ingeloot.

Direct na de loting en betaling wordt er rekening gehouden met het ingeschreven kind en worden er kosten gemaakt. Wanneer de inschrijving definitief is gemaakt door betaling houdt Stichting Fladderen Houten zich het recht voor de inschrijfgelden niet terug te betalen wanneer de inschrijving wordt geannuleerd.

Persoonsgegevens

Sinds mei 2018 geldt de nieuwe wet voor persoonsgegevens (AVG). Fladderen bewaart de inschrijfgegevens van deelnemers op een beveiligd online platform. De locatieleiding kan bij de gegevens. De groepsbegeleider krijgt een beperkte uitdraai van de gegevens van zijn of haar groepje. Na de Fladderperiode worden de deelnemer gegevens verwijderd.

Het account wat u heeft aangemaakt om uw kind in te schrijven wordt bewaard zodat u uw kind het jaar erop weer kan inschrijven. Bij twee jaar inactiviteit wordt het account na de Fladderperiode verwijderd.

Foto- en videobeleid

Fladderen maakt foto’s en video’s van de activiteiten voor de verslaglegging en promotie van Fladderen. Denk hierbij aan verslagen op de website, sociale media, lokale media en de Fladderkrant. Wij dragen er zorg voor dat kinderen nooit alleen of ongepast in beeld komen. Ook letten wij erop dat deelnemerskaartjes niet zichtbaar zijn. Wij vragen de groepsbegeleiders en omstanders om volgens dezelfde richtlijnen te werken. Als u niet wilt dat beeldmateriaal van u of uw kind(eren) voor deze doeleinden gebruikt wordt, kunt u dat bij de locatieleiding melden.

Mocht u toch een ongewenst beeld tegenkomen, dan vragen wij u dat ons direct te melden. Wij zullen het beeld daarop verwijderen. Voor vragen of meldingen kunt u terecht op communicatie@fladderen.nl.

Op de locaties de Boog en de Heuvel maken kinderen als onderdeel van het programma vlogs. Voor deelname aan deze activiteit wordt expliciet toestemming gevraagd aan de ouders.