Veiligheid

De vrijwilligers van Fladderen zetten zich in om de Fladderweek veilig te houden. Dat gebeurt op een aantal verschillende manieren:

  1. Tijdens Fladderen zijn de kinderen verzekerd;
  2. De activiteiten van Fladderen zijn goedgekeurd door de gemeente Houten via de evenementenvergunning;
  3. Bij calamiteiten (ontruiming, brand) werken wij volgens een voor iedere locatie gespecificeerd calamiteitenplan.


Sociale veiligheid

Ook aan de sociale veiligheid is gedacht. De leiding van de kampgroepen heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op alle locaties werken wij volgens het vier ogen principe en stellen vrijwilligers zich controleerbaar op. Fladderen beschikt over twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Wilma van Geresteijn en Dorith Esmeijer. 

Benieuwd naar ons integriteitsbeleid? Dat vind je hier

Heeft u vragen of suggesties over de veiligheid bij Fladderen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider via info@fladderen.nl.

Wilt u in contact komen met een vertrouwenspersoon? Mail dan naar Wilma of Dorith. Of bel: 06-10054188 (Dorith) of 06-30897556 (Wilma).


Persoonsgegevens

Sinds mei 2018 geldt de nieuwe wet voor persoonsgegevens (AVG). Fladderen bewaart de inschrijfgegevens van deelnemers op een beveiligd online platform. De locatieleiding kan bij de gegevens. De groepsbegeleider krijgt een beperkte uitdraai van de gegevens van zijn of haar groepje. Na de inschrijving van het volgende Fladderjaar worden de gegevens van het jaar daarvoor verwijderd.


Foto- en videobeleid

Fladderen maakt foto's en video's van de activiteiten voor de verslaglegging en promotie van Fladderen. Denk hierbij aan verslagen op de website, sociale media, lokale media en de Fladderkrant. Wij dragen er zorg voor dat kinderen nooit alleen of ongepast in beeld komen. Ook letten wij erop dat namen op deelnemerskaartjes niet zichtbaar zijn. Wij vragen de groepsbegeleiders en omstanders om volgens dezelfde richtlijnen te werken. Mocht u toch een ongewenst beeld tegenkomen, dan vragen wij u dat ons direct te melden. Wij zullen het beeld dan direct verwijderen. Voor vragen of meldingen kunt u terecht op communicatie@fladderen.nl.

Op de locaties de Boog en de Heuvel maken kinderen als onderdeel van het programma vlogs. Voor deelname aan deze activiteit wordt expliciet toestemming gevraagd aan de ouders.