De organisatie

De Centrale Kerngroep (CK)

Het dagelijks bestuur van Fladderen wordt uitgevoerd door de Centrale Kerngroep (CK). De CK bestaat onder andere uit de projectleiding, financiën, het secretariaat en communicatie.

Lysanne Scheer

Projectleider

Karen Titulaer

Financiën

Kees Vringer

Secretaris

Christian Willemse

Vertegenwoordiger ondersteuningsgroep

Eveline Verwimp

Vertegenwoordiger communicatieteam


In het kort de taken van de diverse commissies:

Projectleiding:

Algemene coördinatie, heeft zitting in Stichting Kinderactiviteiten en overleg met gemeente.


Financiën:

Begroting, bewaking budget en sponsoring.


Secretariaat / Communicatie:

Fladderkrant, content site, Fladdermemo's, agenda, notulen en alle overige in- en externe communicatie.


De Plenaire Kerngroep (PK)

Naast de CK kennen we de Plenaire Kerngroep (PK): De PK is het overlegorgaan met de locaties en de commissies. Aan de PK nemen naast de CK-leden ook de vertegenwoordigers van de locaties en de diverse commissies deel. In de PK wordt o.a. de voortgang van de diverse locaties en zaken vanuit de CK besproken. Tevens is dit een orgaan waarin alle zaken die voor een goed festijn nodig zijn, worden besproken. De PK en CK komen gedurende het Fladderjaar beide zo’n zes keer bij elkaar. Verder heeft iedere locatie zijn eigen vergaderingen, waarin de thema’s worden uitgewerkt, spellen en knutsels worden bedacht en een programma wordt gemaakt. Tijdens de drie Fladderdagen is op de locaties de voorbereidingsgroep verantwoordelijk voor de locatie. Ze worden hierin ondersteund door vele groepsbegeleiders.

Ondersteunende groepen

Naast de locaties kent het Fladderen vele ondersteunende teams.

Fladderen wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Kinderaktiviteiten Houten. Naast het Fladderen draagt deze stichting onder andere bij aan de Pompoenendag, het Plein van de Peuter en de intocht van Sinterklaas.