Groepsbegeleider op de Boog of de Heuvel

De kinderen op deze locaties doorlopen niet meer drie dagen in een vast groepje een vast programma. Ze hebben voor het grootste deel van de tijd de mogelijkheid om zelf te kiezen uit een aanbod van activiteiten. Ze kunnen dan zelf bepalen wat, wanneer en hoe lang ze iets gaan doen. Toch wordt ieder kind nog wel in een groep ingedeeld. Iedere groep kinderen heeft één groepsbegeleider. De groep komt 3x per dag samen: aan het begin van de dag, tijdens de middagpauze en aan het einde van de Fladderdag. Dit betekent dat de rol als groepsbegeleider ook anders is op deze locaties dan op de andere locaties. Tijdens de groepsmomenten ben je begeleider van een groep kinderen, controleer je of alle kinderen uit je groep aanwezig zijn, en begeleid je ze tijdens de lunch. Daarnaast begeleid je ook de kinderen tijdens het onderdeel spellen, hierbij strijden de kinderen in hun groepjes tegen elkaar. Op de momenten dat de kinderen zelf een activiteit kiezen, help jij mee met één van de activiteiten. Hiervoor wordt een indeling gemaakt waarbij je zelf ook input hebt over wat je wilt doen. Het is ook mogelijk op de dag van activiteit te wisselen.

Bij voorkeur is een groepsbegeleider alle drie de Fladderdagen aanwezig. Mocht je niet alle drie de Fladderdagen aanwezig kunnen zijn, dan vorm je met één andere groepsbegeleider een duo. Samen zorgen jullie ervoor dat op de drie Fladderdagen begeleiding aanwezig is.

De minimale leeftijd voor een groepsbegeleider is 16 jaar.

Wanneer je je aanmeldt als groepsbegeleider krijgen je eigen kinderen voorrang bij het inschrijven. Zij zijn dus verzekerd van deelname! Als je je inschrijft als groepsbegeleider, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent tijdens de Fladderdagen. Mocht je uiteindelijk niet meehelpen, dan kunnen je kinderen helaas ook niet mee Fladderen.

De inschrijving voor de groepsbegeleiders start op 26 mei 2024.