Groepsbegeleider2 groep 1 tot en met groep 4

 

Alle spelletjes, speurtochten, opdrachten en andere leuke festiviteiten, gebeuren in groepjes van 6 tot 8 kinderen. Daar is extra begeleiding voor nodig, een zogenaamde groepsbegeleider. Dit hoeft geen ouder te zijn, maar wel iemand die de verantwoording durft te nemen voor de kinderen en hen met veel enthousiasme wil en kan begeleiden. Het is zeker geen oppas-taak, maar vooral participeren in de verhaallijn en de daarmee samenhangende activiteiten. Uit ervaring weten we dat het ontzettend leuk is om hieraan mee te doen. Je mag tenslotte weer drie dagen jong zijn!

Zonder groepsbegeleiders is het organiseren van het Fladderen onmogelijk. Groepsbegeleiders zijn voor ons onmisbaar, maar er zijn wel enkele regels.

Bij voorkeur is een groepsbegeleider alle drie de Fladderdagen aanwezig. Mocht je niet alle drie de Fladderdagen aanwezig kunnen zijn, dan vorm je met één andere groepsbegeleider een duo. Samen zorgen jullie ervoor dat op de drie Fladderdagen begeleiding aanwezig is. 

De minimale leeftijd voor een groepsbegeleider is 16 jaar.

Wanneer je je aanmeldt als groepsbegeleider krijgen je eigen kinderen voorrang bij het inschrijven. Zij zijn dus verzekerd van deelname! Als je je inschrijft als groepsbegeleider, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent tijdens de Fladderdagen. Mocht je uiteindelijk niet meehelpen, dan kunnen je kinderen helaas ook niet mee Fladderen.

De inschrijving voor de groepsbegeleiders start op 22 mei 2022