Info Fladderen 2021

Fladderen 2021 gaat niet door

Met pijn in ons hart moeten we jullie vertellen dat het Fladderen dit jaar niet door zal gaan. We hebben lang gehoopt dat we een mooi Fladderfeest konden houden. Daarvoor hebben we veel overlegd met de gemeente, GGD, de Veiligheidsregio en onze vrijwilligers over wat er wel zou kunnen. Maar helaas hebben we tot dit besluit moeten komen.

Als Fladderen vallen we onder het eendaags-evenementen beleid van de regering. Daarvoor gelden strikte maatregelen die vanaf 14 augustus gelden. Voor het Fladderen zijn de gestelde eisen helaas niet haalbaar.

Fladderen is een kindervakantieweek vol met spellen, sport, toneel en creatieve activiteiten waar kinderen en volwassenen door elkaar lopen en waar de anderhalve meter afstand en het houden aan vaste zitplaatsen niet mogelijk is. Dit betekent dat we onder het ‘Testen voor Toegang’ beleid vallen. Kinderen, vrijwilligers en groepsbegeleiders worden daarbij dringend geadviseerd dagelijkse te testen. Als organisatie hebben we geen controle over of men zich wel of niet test en daarbij vinden we dat we dit niet van de kinderen kunnen vragen.

Daarnaast zijn we verplicht iedere Fladderlocatie af te sluiten en moeten we een streng toegangsbeleid voeren, met gezondheidschecks, vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test. Dit is niet haalbaar voor de Fladderlocaties, waar we ook speurtochten in de wijk houden of gespeeld wordt in aangrenzende parken.

Wanneer op één van onze locaties een besmetting is, moeten we die locatie sluiten. De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn erg groot. Als Fladderen kunnen we dat niet voor onze verantwoording nemen. Daarnaast werkt het Fladderen met enkele centrale ondersteunende groepen, denk aan de groep die de boterhammen smeert of de groep die zorgt voor de materialen die gebruikt worden. Als er een besmetting is in één van deze groepen heeft dat grote gevolgen voor de rest van de organisatie.

In de komende weken bekijken we hoe we deze teleurstelling administratief af kunnen wikkelen en hoe we bijvoorbeeld de deelnamegelden terug kunnen betalen. Hierover zullen we iedereen zo snel mogelijk verder informeren. We balen er enorm van dat het Fladderen ook in 2021 niet door kan gaan en het liefste hadden we er met heel Houten weer een groot Fladderfeest van gemaakt. We hopen jullie allemaal te kunnen zien in 2022, als hopelijk Fladderen weer als vanouds kan plaatsvinden.

Heb je vragen, stuur een mailtje naar info@fladderen.n